Is er nog een (Belgische) regering?

JA

Weliswaar van lopende zaken...

Onze (ex) Ministers

Charles Michel - Eerste minister van België

Louis Michel
Eerste minister

Kris Peeters - Vice-eersteminister, minister van Werk, Economie en Consumenten

Kris Peeters
Vice-eersteminister, minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

Jan Jambon - Vice-eersteminister, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken

Jan Jambon
Vice-eersteminister, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen

Alexander De Croo - Vice-eersteminister, minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Alexander De Croo
Vice-eersteminister, minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Didier Reynders - Vice-eersteminister, minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken

Didier Reynders
Vice-eersteminister, minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Hervé Jamar - Minister van Begroting

Hervé Jamar
Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij

Koen Geens - Minister van Justitie

Koen Geens
Minister van Justitie

Maggie De Block - Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Maggie De Block
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Daniel Bacquelaine - Minister van Pensioenen

Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen

Johan Van Overtveldt - Minister van Financiën

Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën

Willy Borsus - Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Willy Borsus
Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie

Marie-Christine Marghe - Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Marie-Christine Marghe
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling

Steven Vandeput - Minister van Defensie

Steven Vandeput
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

Jacqueline Galant - Minister van Mobiliteit

Jacqueline Galant
Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Onze Staatssecretarissen

Pieter De Crem - Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Pieter De Crem
Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel

Bart Tommelein - Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Bart Tommelein
Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee

Elke Sleurs - Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid

Elke Sleurs
Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van de fiscale fraude, en Wetenschapsbeleid

Theo Francken - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging

Website door WebKrunch.